Akcie na február 2015

14.2. Hajnál

Trasa : Nová Dedina, Putište, dolný koniec,Vršok, Dubčinka,Horný koniec a záver v pohostinstve Pod gaštanom-jedlo a občerstvenie pre účastníkov.

15.2. Detský fašiangový karneval – štart 15:30

sala KD, pripravené súťaže, odmeny pre masky

17.2. – Pochovanie basy – štart 19:00

Pochovanie basy, kde sa dozviete, čo sa za posledný rok v dedine udialo, do tanca hrá hudba JEWEL .