Kostol sv. Egídia

Patrocínium: sv. Egídius

Vznik: prvá polovica 13. storočia (niekedy sa uvádza aj presný rok 1225), prvá písomná zmienka z roku 1254

Poloha: na kopčeku nad dedinou v polohe Rematina s priľahlým cintorínom

Stručný popis: románsky jednoloďový kostol s podkovovitou apsidou, predstavanou barokovou vežou a sakristiou pristavanou k severnej strane apsidy

História

Kostolík postavili na základoch staršieho kostola (asi z 12. stor.) benediktíni, ktorí tu žili ako pustovníci – eremiti. Svedčí o tom aj názov lokality – Rematina i zasvätenie sv. Egídiovi, patrónovi pustovníkov. Ten dal meno aj celej obci, keďže Ilija je jedna z jeho slovanských podôb.

Archeologický výskum navyše odhalil, že sakristia kostolíka stojí na základoch staršej a rozsiahlejšej stavby, podľa všetkého spomínanej pustovne – eremitória.

V 18. storočí k pôvodne jednoloďovej stavbe s apsidou pristavali vežu, najprv drevenú (v roku 1734), niekedy po roku 1779 ju nahradili murovanou, a prestavali sakristiu. V roku 1989, 1995 a 1999 boli uskutočnené pamiatkárske výskumy v súvislosti s opravami kostolíka, ktoré pomohli objasniť jeho pôvod.

Zaujímavosti

-V kostolíku sa nachádza asi najkrajší neskororománsky portál na Slovensku. Má bohatú kamenosochársku výzdobu a je príbuzný portálu kostola benediktínskeho opátstva v maďarskom Jáku. Vytvorili ho niekedy v 40. rokoch 13. storočia a nájdeme na ňom už aj gotické ornamentálne prvky normanského pôvodu (napr. bobuľové listy na hlaviciach).

-Výskumy odhalili, že portál siaha cca 40 cm pod úroveň súčasnej podlahy v podveží, čím získal prirodzenejšie proporcie. Jeho odkrytie zatiaľ nie je možné realizovať.

-Ľavá a pravá polovica portálu nie sú symetrické, odlišujú sa výzdobou. Na ľavej strane ju tvorí špirálovito skrútený listový úponok, do ktorého je vpletená figúra vtáka. Na pravej strane sú kalichové hlavice s dvoma radmi bobuľovitých listov.

– Objavenie starších základov pod sakristiou dáva šancu na odkrytie predpokladanej ďalšej stavby pri kostole – pustovne.

– Pri výskume v roku 1995 našli v podveží hneď vedľa románskeho portálu časť detskej kostry s lebkou. Patrila šesťročnému dieťaťu. Podľa legendy spracovanej spisovateľom J. Horákom mal v kostole strážiť dedinu pred príchodom Turkov malý chlapec – zvonárik.

– Časť portálu sa dostala aj do hlavičky internetovej stránky www.apsida.sk

– Slovenská pošta vydala 2. januára 2009 známku s motívom ilijského kostolíka.


Bohoslužby: každú stredu o 17:00 hod. a v nedeľu o 9:30 hod. (napríklad v roku 1779 sa podľa kanonickej vizitácie konali každú tretiu nedeľu alebo počas sviatkov)

Prehliadky kostola:

V prípade záujmu kontaktujte – Pecníková Jozefína,bytom Ilija,č.9, Tel:00421/45/692 0698

Schikorová Mária,bytom Ilija č.136, Tel: 00421/903 390 707

00421/0904 259 439

alebo žiadajte o informácie mailom: ilija@ilija.sk ,

Poďakovanie:

text prevzatý zo stránky www.apsida.sk so súhlasom Štefana Podolinského

no images were found