Foto: Hajnál 2013

…fotky budú opravené..  

Foto: Zabíjačka s ochutnávkou a hudbou 2013

…fotky budú opravené..

Kalendár zvoz odpadu 2013

Plán odvozu odpadov na rok 2013-ILIJA

Fašiangy 2013

Projekt CO obyvateľstva #11

Všetky dokumenty tohoto projektu nájdete v našej kategórií. Projekt CO č. 11 PIO IMPRO

Žiadosti a tlačivá

Na oficiálnej stránke obce sme pridali rubriku „DOKUMENTY NA STIAHNUTIE“ kde si môžte voľne stiahnuť rôzne žiadosti a tlačivá, ktoré si tak môžte vyplniť už doma. KLIKNITE TU: http://www.ilija.ocu.sk/sk/index.php?ids=20

Štefanská zábava a Silvestrovské posedenie

           

Projekt CO obyvateľstva #10

Všetky dokumenty tohoto projektu nájdete v našej kategórií. Projekt CO, č. 10

Materiály zo zasadnutia

Dodat.č.1 k VZN č.2 Dane z nehnuteľností Dodatok č.1 k VZN č.3_2011 o nakladaní s komun.odpadom Plán práce hlavného kontrolóra na 1.polr.2013

Akcie na december